KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2021 – 2022

Tài liệu đính kèm: Tải về

 KẾ HOẠCH

TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2021 – 2022

 

Căn cứ công văn số 568/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 02/4/2021 về việc hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021-2022.

Căn cứ Quyết định số 840/QĐ - UBND ngày 24 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt phương án tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2021-2022.

          Trường THPT Trần Phú lập kế hoạch tuyển sinh học sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 cụ thể như sau:

          I. Mục đích ý nghĩa:

          Thực hiện công tác tuyển sinh theo đúng kế hoạch phát triển giáo dục của trường THPT Trần Phú, của Sở GD&ĐT Thái Nguyên, chuẩn bị cho năm học 2021 - 2022.

          II. Ban chỉ đạo, Hội đồng tuyển sinh:

          1. Ban chỉ đạo:

  1. Đ/c Âu Thị Huế  - Hiệu trưởng - Trưởng ban: Chỉ đạo chung.
  2. Đ/c Hầu Văn Hướng - Phó hiệu trưởng - Phó ban
  3. Đ/c Hà Huy Thiêm - Chủ tịch Công Đoàn - Ủy viên
  4. Đ/c Ngô Thu Hường - Thư ký HĐ - Uỷ viên.
  5. Đ/c Nguyễn Thị Giang - Tổ trưởng VP - Uỷ viên.

          2. Hội đồng tuyển sinh:(Có quyết định kèm theo)

          III. Thành phần tham gia:

          1. Đối tượng học sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THCS trên địa bàn (6 xã phía Bắc và xã La Hiên – huyện Võ Nhai)

          2. Ôn thi tuyển sinh: Giáo viên các trường THCS

          3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THPT Trần Phú (theo sự phân công của Hiệu trưởng)

          IV. Một số quy định về công tác tuyển sinh:

          1. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập - THPT Trần Phú:

          Chỉ tiêu tuyển sinh vào trường THPT Trần Phú: 04 lớp; 160 em

          1.1. Tuyển thẳng

  - Học sinh (diện chính thức) các trường phổ thông dân tộc nội trú THCS đã tốt nghiệp trung học cơ sở;

  - Học sinh là người dân tộc rất ít người (thuộc một trong các dân tộc sau: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ).

- Học sinh khuyết tật (có đủ hồ sơ hợp lệ).

          - Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

   Ghi chú:

         - Học sinh thuộc đối tượng tuyển thẳng nếu dự thi vào trường THPT Chuyên hoặc PTDT nội trú tỉnh mà không trúng tuyển thì vẫn được xét tuyển thẳng vào các trường THPT khác thuộc địa bàn tuyển sinh.

 - Hồ sơ tuyển thẳng: như đối với hồ sơ dự tuyển ở mục 1.4 (Riêng đối với học sinh trường PTDTNT THCS cần có xác nhận của Hiệu trưởng là học sinh diện chính thức).

1.3. Thi tuyển       

1.3.1. Bài thi: Thi 03 bài thi gồm các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

1.3.2. Hình thức và thời gian làm bài thi

          - Các bài thi môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút/bài thi.

          - Bài thi môn Tiếng Anh thi theo hình thức kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm; thời gian làm bài là 90 phút; thí sinh làm trực tiếp trên đề thi.

1.3.3. Nội dung đề thi

Đề thi gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình THCS hiện hành của Bộ GDĐT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 THCS. Cấu trúc đề thi cụ thể ở các môn thi thực hiện theo quyết định 385/QĐ-SGDĐT ngày 25/02/2021 của Giám đốc Sở GDĐT.

          1.3.4. Lịch thi:

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

07/6/2021

SÁNG

- 7h30 họp lãnh đạo HĐCT

- 08 giờ 00: Họp Hội đồng coi thi

CHIỀU

14 giờ 00: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi; Chủ tịch HĐCT nhận đề thi tại HĐ ra đề thi.

08/6/2021

SÁNG

Ngữ văn

120 phút

CHIỀU

Toán

120 phút

09/6/2021

SÁNG

Tiếng Anh

90 phút

 

CHIỀU

Dự phòng

 

1.3.5. Cách tính điểm, xét trúng tuyển 

- Các bài thi được chấm theo thang điểm 10 (làm tròn đến 2 chữ số phần thập phân); môn Toán, Ngữ văn tính hệ số 2; môn Tiếng Anh hệ số 1.

- Điểm xét tuyển = (Điểm môn Ngữ văn + Điểm môn Toán) x 2 + Điểm môn Tiếng Anh + Điểm ưu tiên (nếu có).

Căn cứ chỉ tiêu được giao, Sở GDĐT sẽ duyệt phương án tuyển sinh của các trường. Học sinh trúng tuyển là học sinh có điểm xét tuyển không nhỏ hơn mức điểm chuẩn được công bố và không có bài thi nào bị điểm 0.

1.4. Hồ sơ dự tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10;

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc bằng tốt nghiệp bổ túc THCS (Bản chứng thực, hoặc bản sao) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trong năm dự tuyển do cơ sở giáo dục cấp;

- Bản chính học bạ;

- Giấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, tuyển thẳng do cơ quan có thẩm quyền cấp;

 - Thẻ học sinh có dán ảnh do trường THCS cấp (hoặc CMTND hoặc thẻ CCCD).

- Học sinh mua hồ sơ ĐKDT tại trường THPT Trần Phú (Các trường THCS có thể liên hệ để lấy giúp hồ sơ cho học sinh; Học sinh không phải nộp lệ phí tuyển sinh). Sau khi hoàn thành hồ sơ ĐKDT, học sinh nộp hồ sơ tại trường THPT Trần Phú theo lịch quy định.

- Trường THPT Trần Phú nhận Hồ sơ dự tuyển của học sinh kể cả học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở những năm trước (TS tự do), còn tuổi dự tuyển và có hồ sơ hợp lệ; trong hồ sơ dự tuyển của TS tự do phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, doanh nghiệp đang trực tiếp quản lý vào Phiếu đăng ký về việc người dự tuyển không trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân.

- Học sinh dự tuyển vào trường Chuyên nộp Hồ sơ ĐKDT tại trường Chuyên, với học sinh dự tuyển vào PTDT nội trú nộp Hồ sơ ĐKDT tại trường THPT nơi học sinh đăng ký nguyện vọng 2, trường THPT nơi học sinh đăng ký nguyện vọng 2 có trách nhiệm nộp hồ sơ cho trường PTDT nội trú vào ngày 04/6/2021.

- Trường THPT Trần Phú kiểm tra hồ sơ, chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của hồ sơ dự tuyển và nhập dữ liệu vào máy tính theo hướng dẫn của Sở GDĐT.

1.5. Chính sách ưu tiên

a) Nhóm đối tượng 1: Cộng 2 điểm

Con liệt sĩ; con thương binh mất sức lao động 81% trở lên; Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”.

b) Nhóm đối tượng 2: Cộng 1,5 điểm

- Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con thương binh mất sức lao động dưới 81%; con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

c) Nhóm đối tượng 3: Cộng 1 điểm

- Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; Người dân tộc thiểu số; Người học đang sinh sống và học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

* Lưu ý:

- Một học sinh thuộc nhiều nhóm đối tượng thì chọn nhóm đối tượng được cộng điểm cao nhất.

- Không cộng điểm khuyến khích trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

1.6. Việc nhập dữ liệu tuyển sinh

- Trường THPT Trần Phú nhận hồ sơ ĐKDT vào trường mình và hoàn thành nhập dữ liệu tuyển sinh trước ngày 04/6/2021.

- Trường THPT Trần Phú sẽ công khai trên WEBSITE của trường mình các thông tin về tuyển sinh (chỉ tiêu, vùng tuyển, lịch tập trung, lịch thi, danh sách thi sinh ĐKDT...) để học sinh và nhân dân biết.

* Chú ý khi Đăng ký dự thi:

1. Học sinh không dự tuyển vào trường THPT Chuyên và trường PTDTNT Thái Nguyên chỉ được đăng ký vào 01 trường THPT đại trà.

2. Học sinh đăng ký dự tuyển vào trường THPT Chuyên hoặc trường PTDTNT Thái Nguyên được quyền đăng ký thêm NV 2 vào 01 trường THPT đại trà theo đúng tuyến tuyển sinh.

3. Trường hợp đặc biệt: Học sinh đăng ký thi vào trường THPT Chuyên, trường PTDTNT Thái Nguyên và trường THPT đại trà thì trường THPT Chuyên là NV 1, PTDTNT Thái Nguyên là NV 2, trường THPT đại trà là NV 3.

          V. Thời gian (Lịch làm việc của Hội đồng tuyển sinh trường THPT Trần Phú, làm việc cả ngày thứ bẩy, chủ nhật):

- Từ 05 - 29/4/2021: Tuyên truyền về công tác tuyển sinh lớp 10 năm 2021.

- Chậm nhất ngày 15/5/2021:  Nhận hồ sơ từ Sở GDĐT, phát hành hồ sơ cho học sinh các trường THCS.

- Từ 30/5/2021 đến 03/6/2021: Trường nhận hồ sơ dự thi của học sinh, nhập dữ liệu vào phần mềm, kiểm tra đối chiếu, điều chỉnh sai sót.

- Ngày 04/6/2021: Nộp hồ sơ ĐKDT của học sinh vào trường PTDTNT tỉnh.

Báo cáo số liệu ĐKDT; Duyệt danh sách học sinh đề nghị trúng tuyển thẳng đợt 1 của trường THPT Trần Phú.

- Ngày 05/06/2021: Nhận bàn giao bảng ghi tên dự thi, danh sách niêm yết phòng thi, phiếu thu bài thi tại Sở GDĐT.

- Ngày 07/6/2021:

+ 07h30’: Họp lãnh đạo HĐ coi thi.

+ 8h00: Họp toàn thể HĐCT (Kiểm tra hồ sơ, CSVC...)

+ 14h00’: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi; Chủ tịch HĐCT nhận đề thi tại HĐ ra đề thi.

- Từ ngày 08 – 10/6/2021: Thi theo lịch

- Từ 13/6 - 20/6/2021: Chấm thi.

- 22/6/2021: Trả kết quả, công bố điểm thi.

- 23/6/2021: Lên phương án tuyển sinh.

- 25/6/2019: Duyệt phương án tuyển sinh tại Sở GD&ĐT.

- Từ 23/6 - 03/7/2021: Nhận đơn phúc khảo bài thi; hoàn thành nhập dữ liệu lên hệ thống phần mềm quản lý thi, chốt dữ liệu nhập

- Từ 25/7/2021: Công bố kết quả phúc khảo

- Từ 28/6 – 30/6/2021: Làm thủ tục nhập học, phân ban, phân lớp.

          VI. Tổ chức thực hiện:

- Báo cáo lãnh đạo địa phương về kỳ thi

- Phân công nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 (Có phân công kèm theo)

- Coi thi tuyển sinh theo quyết định

- Tổ Văn phòng chịu trách nhiệm chuẩn bị về tài chính, cơ sở vật chất...phục vụ kỳ thi.

          Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT Trần Phú năm học 2021 - 2022. Đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc trường THPT Trần Phú phối hợp với các cơ sở giáo dục, chính quyền địa phương trên địa bàn nghiêm túc thực hiện.

                  

 

Nơi nhận:

- Sở GDĐT (b/c);

- Hội đồng tuyển sinh trường (t/h);

- UBND các xã, các trường THCS trên địa bàn (p/h);

- Lưu: VP.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                  

                    Âu Thị Huế

 

 

 

                                        

Nguồn:thpttranphu.thainguyen.edu.vn Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 20
Hôm qua : 258
Tháng 08 : 579
Năm 2022 : 12.049