Học sinh trường THPT Trần Phú tham gia học tập trải nghiệm tại K9